Cashcow

DIY קאש קאו - פלטפורמה להקמת חנויות וירטואליות בצורת

.הפלטורמה מספקת מעטפת שלמה עבור הקמת חנויות וירטואליות כל אחד יכול להקים אתר מכירתי ללא ידע או ניסיון בתחום

.המערכת בעברית וכוללת את כל הכלים שעסק צריך לניהול, תפעול ושיווק אתר מכירתי